Valberedningen

Agneta Björck, Sammankallande
Mobil: 073-067 27 24
E-postadress: bjorckhalsan@gmail.com

Marie Eriksson
Mobil: 070-776 67 01
E-post: marie.ingrid.eriksson@gmail.com