TillgänglighetCenter

 

Funktionsrätt Östergötlands tillgänglighetsrådgivning

År 2000 antog riksdagen en nationell handlingsplan för handikappolitiken.
Ett av målen i handlingsplanen är att Sverige ska vara tillgängligt.

För att uppnå detta mål har Funktionsrätt Östergötland inrättat en tillgänglighetsrådgivare.


Funktionsrätt Östergötlands tillgänglighetsrådgivning erbjuder:

Granskning av inom- och utomhusmiljöer, information, kommunikation
och verksamheter.

"Checklistor för tillgänglighetsgranskning", ett arbetsmaterial som rådgivaren använder i sin granskning. Listorna innehåller alla viktiga detaljer för full tillgänglighet.

 Analys och konkreta förslag - Rådgivaren sammanfattar granskningsresultatet och lämnar förslag på kort- och långsiktiga åtgärder för ökad tillgänglighet

 

För mer information ta kontakt med kansliet.

Checklista tillgänglighet