Verksamhetsberättelse

pennor

 

Här redovisar vi vår verksamhet under åren. Ni hittar
verksamhetsberättelserna till höger i PDF-filer.

Vår uppgift är att arbeta med frågor som är övergripande och
gemensamma för våra medlemmar.
                        
Mycket av årets arbete har handlat om att uppvakta och
uppmärksamma regionpolitiker i frågor rörande funktions-
nedsättningar.
Bland annat genom det valprogram som tagits
fram av Funktionsrätt Östergötland "Plattform 2022 - 2026"