Medlemsskap

Beviljas länstäckande funktionsrättsförening eller regionstäckande funktionsrättsförening med medlemmar boende i länet.
Funktionsrättsföreningen ska vara ansluten till ett riksförbund.

Ansökan om medlemskap görs skriftligen till Funktionsrätt
Östergötland med handlingar som föreningens stadgar,
samt handlingar som visar att organisationen i övrigt uppfyller
medlemsvillkoren samt är en stabil organisation.

Har du frågor kring medlemskapet kontakta kansliet.