Samrådsgrupp Patientnämnden Region Östergötland

Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården.

Patientnämndens uppgift är att verka för goda kontakter mellan patienter och personal och är en från hälso- och sjukvården fristående, opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig.

Nämndens ansvarsområde omfattar all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt vissa socialtjänstfrågor inom äldreomsorgen. Det innebär att även privat verksamhet som är kopplad till Region Östergötland genom samverkansavtal, vårdavtal, entreprenadavtal eller motsvarande tillhör nämndens ansvarsområde.

Patientnämnden hanterar även ansökningar om stödpersoner. Patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin har enligt lag rätt att begära och få en stödperson. Patienten ansöker själv genom att skicka en anmälan till patientnämnden.

Patientnämnden arbetar på uppdrag av Region Östergötland samt kommunerna.


Samrådsgrupp Patientnämnden Region Östergötland består av nio ledamöter och fem ersättare.

Funktionsrätt Östergötland har regelbundna träffar med Patientnämndens handläggare.

Kontaktuppgifter:
Patientnämnden i Östergötland
Telefon: 010-103 71 62
E-postadress: Patientnämnden@regionostergotland.se
Postadress: Patientnämnden Region Östergötland,
581 91 Linköping

Handläggare träffas säkrast:
Måndagar klockan 08.00 - 12.00
Tisdagar klockan 13.00 - 18.00

 

Ordförande: Inga Arnell Lindgren
Mobil: 070-652 28 86
E-post: inga.arnell.lindgren@centerpartiet.se

Funktionsrätt Östergötlands kontaktpersoner i samrådsgruppen.

Hans Bager
Mobil: 070-255 06 29
E-post: hans@bager.se

Karin Klevelid
Telefon: 013-12 33 10
E-post: karin@funktionsratt-ostergotland.se

Sara Hjalmarsson
Mobil: 070-641 91 95
E-post: sara.hjalmarsson@telia.com

Torbjörn Trygg
Mobil: 072-588 96 06
E-post: torbjorn.trygg@vaderstad.com