Samrådsgrupp Patientnämnden Region Östergötland

Samrådsgrupp Patientnämnden Region Östergötland ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården.

Nämnden ska arbeta utifrån ett förebyggande förhållningssätt. Nämndens uppgift är att verka för goda
kontakter mellan patienter och personal och är en från hälso- och sjukvården fristående, opartisk instans
dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig.

Nämndens ansvarsområde omfattar all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt vissa socialtjänstfrågor
inom äldreomsorgen. Det innebär att även privat verksamhet som är kopplad till landstinget genom
samverkansavtal, vårdavtal, entreprenadavtal eller motsvarande tillhör nämndens ansvarsområde.

Samrådsgrupp Patientnämnden arbetar på uppdrag av Region Östergötland samt kommunerna.


Samrådsgrupp Patientnämnden Region Östergötland består av 9 ledamöter och 5 ersättare.

Ordförande: Inga Arnell Lindgren
Mobil: 070-652 28 86
E-post: inga.arnell.lindgren@centerpartiet.se

Funktionsrätt Östergötland kontaktpersoner i referensgruppen

Hans Bager
Mobil: 070-255 06 29
E-post: hans@bager.se

Karin Klevelid
Telefon: 013-12 33 10
E-post: karin@funktionsratt-ostergotland.se

Sara Hjalmarsson
Mobil: 070-641 91 95
E-post: sara.hjalmarsson@telia.com