Diabetesrådet Region Östergötland

Diabetesrådet är en rådgivande referensgrupp till regionsledning och den diabetologiska professionen inom Region Östergötland.
Diabetesrådet samarbetar med den lokala patientorganisationen och läkemedelskommittén.
Diabetesrådet skall arrangera en utbildningsdag (Östergötlands diabetesdag) en gång per år.

Koordinator NDR
Ulf Rosenqvist, Lasarettet i Motala
E-post: ulf.rosenqvist@regionostergotland.se 

Representant för Östergötlands läns diabetesföreningar.

Hans-Erik Svensson
Mobil: 073-641 33 85
E-post: hasseragge@gmail.com