Region Östergötlands råd i frågor om funktionsnedsättning

Är ett samarbetsorgan mellan handikapporganisationerna i länet och
Region Östergötland.
Rådet arbetar med övergripande handikappolitiska frågor, prioriteringsfrågor och
andra frågor som till exempel berör tillgänglighet.

Ärenden om enskilda personer behandlas inte inom rådet.

Region Östergötland representation utgörs av 5 ledamöter och 5 ersättare. Därutöver
ingår 8 ledamöter och 8 ersättare från handikapporganisationerna.

 

Funktionsrätt Östergötlands kontaktperson:
Vice ordförande i rådet: Agneta Lindqvist
Mobil: 070-213 42 58
E-post: agneta.lindqvist.hso@telia.com

Ordförande i rådet: Rebecca Hägg (S)
Mobil: 072-187 15 02
E-post: rebecca.hagg@regionostergotland.se

Processtöd: Monica Ulriksson,
Region Östergötland 
Telefon:010-103 74 13,
Mobil: 070-644 74 13
E-post: monica.ulriksson@regionostergotland.se

Sekreterare: Maud Jonsson
Region Östergötland
Telefon: 010-103 71 15
E-post: maud.d.jonsson@regionostergotland.se

RRFF- sammanträdesdatum 2017

7 december, klockan 13.30 - 16.30