Region Östergötlands råd i frågor om funktionsnedsättning

Är ett samarbetsorgan mellan funktionsrättsorganisationerna i länet och
Region Östergötland.

Rådet arbetar med övergripande politiska frågor, prioriteringsfrågor och
andra frågor som till exempel berör tillgänglighet.

Ärenden om enskilda personer behandlas inte inom rådet.

Region Östergötland representation utgörs av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Därutöver ingår 8 ledamöter och 8 ersättare från funktionsrättsorganisationerna.

 

Funktionsrätt Östergötlands kontaktperson:
Vice ordförande i rådet: Agneta Lindqvist
Mobil: 070-213 42 58
E-post: agneta@funktionsratt-ostergotland.se

Ordförande i rådet: Inga-Lill Östlund
E-post: ingalill.ostlund@regionostergotland.se

Processtöd: Monica Ulriksson,
Region Östergötland 
Telefon:010-103 74 13,
Mobil: 070-644 74 13
E-post: monica.ulriksson@regionostergotland.se

Sekreterare: Charlotte Sand
Region Östergötland
Telefon: 010-103 72 69
E-post: charlotte.sand@regionostergotland.se

RRFF- sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 2022

Klockan 13.30 - 16.30

 

8  december