Läkemedelskommitté Region Östergötland

Har ambitionen att vara en resurs för dig som arbetar i vården.
Läkemedelskommittén verkar för ökad kunskap om läkemedel i länet. 
 
Expertgrupperna utgör en viktig kontaktyta för dig som förskrivare, men också för andra
aktörer såväl inom som utanför Region Östergötland, exempelvis läkemedelsindustrin.


Ordförande i Läkemedelskommittén
Christina Fischer
E-postadress: christina.fischer@regionostergotland.se
Huvudsaklig verksamhetstitel: Distriktsläkare


Funktionsrätt Östergötlands kontaktpersoner:

Sara Hjalmarsson
Mobil: 070-641 91 95
E-post: sara.hjalmarsson@telia.com

Ingrid Stenström Ling
Mobil: 073-987 75 31
E-post: stenstromlingi@gmail.com