Referensgrupp Länsbrukarråd för hjälpmedelsfrågor Region Östergötland

Funktionsrätt Östergötlands kontaktpersoner:

Mattias Karlsson
Mobil: 076-345 06 89
E-post: mattias.karlsson@saand.se

Sara Hjalmarsson
Mobil: 070-641 91 95
E-post: sara.hjalmarsson@telia.com

Karin Klevelid
Tel: 013-12 30 60
E-post: karin@funktionsratt-ostergotland.se


Marie Bager
Tel: 011-702 05
E-post: marie.bager@neuro.se