Att arbeta med forskningspartner

Så här gör du som forskare om du vill arbeta med forskningspartner

Mejla en kort text om det forskningsprojekt det gäller och dina önskemål beträffande forskningspartner. Kontaktuppgifer finns längre ner på sidan. Du får förslag på forskningspartner och ni har ett möte för att prata om forskningen och om förväntningar på uppdraget. Efter det första mötet tar alla inblandade beslut om ni vill samarbeta och hur formerna för samarbetet ska se ut.

Utbildade forskningspartner - mål med utbildningen

Utbildningen arrangeras i samarbete med Region Östergötland.

Efter årets utbildning kommer vi att ha sammanlagt 35 utbildade forskningspartner. Målet är att år 2025 kunna erbjuda ett femtiotal forskningspartner med stor bredd i erfarenheter och kunskap inom
funktionsnedsättning och olika diagnoser.

Forskningspartner – vad är det?

En forskningspartner har unika kunskaper om sin eller en anhörigs funktionsnedsättning eller sjukdom och hur det är att leva med den. Personen har genomgått utbildning till forskningspartner och kan därefter ingå i en forskargrupp för att bidra med ett erfarenhetsperspektiv. Oftast arbetar forskningspartner i par.

En forskningspartner arvoderas enligt Region Östergötlands överenskommelse Invånar-, patient- och närståendemedverkan inom hälso- och sjukvård i Region Östergötland, (Region Östergötland, dokumentnummer 40428)

Det finns andra begrepp för samarbete mellan forskare och erfarenhetsresurser som exempelvis medforskare, cooperative learning, co-design osv.

Vad kan en forskningspartner bidra med i forskningen?

Det finns flera vinster i hela forskningsprocessen med att involvera
forskningspartner.

 • Ökar kvaliteten i forskningen
 • Minskar glapp och ökar relevans
 • Vinst i datainsamlingen
 • Ökad giltighet i analys
 • Ökad legitimitet av forskningsresultat
 • Krav i ansökningar etc

 

Så här utbildas en forskningspartner

Utbildningen omfattar cirka 20 Emmar och administreras av Funktionsrätt Östergötland. Föreläsare är forskare och forskningsanknutna personer från Linköpings Universitet och Region Östergötland. Undervisningen sker i form av föreläsningar, diskussioner, litteraturgenomgång, workshops och eget arbete. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om bland annat:

 • olika steg i forskningsprocessen vetenskapligt förhållningssätt
 • forskningsmetodik
 • forskningsetik
 • vad det innebär att vara forskningspartner i en forskargrupp
 • möjligheter och utmaningar i samarbetet mellan forskare och
  forskningspartner
 • forskningsfinansiering
 • att söka och värdera vetenskaplig information

 

Länkar om forskning med forskningspartner

The extent, quality and impact of patient and public involvement in primary care research: a mixed methods study: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5966874/

The impact of patient and public involvement in health research versus healthcare: A scoping review of reviews: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168851021001949

Researcher´s experiences with patient engagement in health research: a
scoping review and thematic synthesis: https://researchinvolvement.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40900-023-00431-8

Funktionsrätt Östergötland

Funktionsrätt Östergötland är en paraplyorganisation som samlar cirka 35 patient- och funktionshinderorganisationer regionalt. Vi arbetar för att alla människor ska kunna utkräva sin funktionsrätt – rätten att fungera i samhällslivets alla delar på lika villkor. Patient- och brukarmedverkan är en stor och viktig del i det intressepolitiska arbetet. Funktionsrätt Östergötland drivs som en förening med stadgar och styrelse och har tre anställda på kansliet, Föreningshuset Fontänen i Linköping

Kontaktuppgifter

susanna@funktionsratt-ostergotland.se

Susanna Ahlström
Forskningspartner, Funktionsrätt Östergötland
Västra vägen 32
582 28 Linköping

Telefon: 0702 - 564 235 (sms)

Ta gärna kontakt vid eventuella frågor.
Du kan också boka en träff eller ett digitalt informationsmöte.