Styrelsemöte

Tisdagen den 21 maj 2019 klockan 17.30
Plats: Feilitzens rum 209, Föreningshuset Fontänen,
Västra vägen 32, Linköping