Valet 2018

Verktygslådan för påverkansarbete inför valet 2018.

Verktygslådan innehåller en del som vi i vårat påverkansarbete kan ha nytta av.

En av våra viktigaste uppgifter är att påverka och motivera politiker, myndigheter och organisationer att arbeta med att skapa förutsättningar för personer med funktionshinder att delta i samhället på lika villkor.

Påverkansarbete handlar också om att sprida kunskap till allmänheten.   

 

Länk till verktygslådan