Ansök till Forskningspartner

 

Intresseanmälan för år 2023 görs via mejl till Susanna Ahlström på Funktionsrätt Östergötland. 
E-postadress: susanna@funktionsratt-ostergotland.se 

I ansökan berättar du om dig själv och reflekterar kring dina kvalifikationer gällande nedanstående punkter.


Vad behövs för att kunna delta:

 
Goda kunskaper i att tala/teckna, läsa och förstå svenska.
Att våga och vara beredd på att ta plats i ett forskningsteam.
Grundläggande datorvana för att kunna mejla, söka fakta och delta i webbinarier vid behov.

Goda kunskaper om egen eller anhörigs funktionsnedsättning och/eller sjukdom.
Att ha fått perspektiv till erfarenheterna för att kunna vara företrädare för fler än sig själv.
Ha tiden som krävs för ett engagemang i ett forskningsprojekt.

Nyfikenhet på forskning och rollen som forskningspartner.


För frågor och ansökan kontakta Susanna Ahlström.

 

Preliminära datum för utbildningstillfällen hösten 2022

 
Introduktionsträff måndag 29 augusti klockan 16.00 – 18.00
Måndag 5 september klockan 14.00 – 17.30
Torsdag 8 september klockan 12.30 – 16.00
Onsdag 28 september klockan 14.00 – 17.30
Torsdag 6 oktober klockan 14.00 – 17.30
Uppföljningsträff tisdag 25 oktober klockan 17.00 – 19.00

Utbildningen arrangeras i samarbete med Region Östergötland.


Forskningspartner – vad är det?
En forskningspartner har unika kunskaper om sin eller en anhörigs funktionsnedsättning och/eller sjukdom och hur det är att leva med den. Efter genomgången utbildning till forskningspartner finns möjligheten att ingå i ett forskningsprojekt och utifrån sina egna möjligheter delta i forskning från forskningsidé till slutresultat.

Utbildningens innehåll
I utbildningen ingår kunskap om forskningsprocessens olika delar, forskningsmetodik, forskningsetik, att vara forskningspartner i en forskargrupp, möjligheter och utmaningar som forskningspartner, forskningsfinansiering samt att söka och värdera vetenskaplig information. Utbildningen genomförs i form av föreläsningar, diskussioner, hemuppgifter och viss litteraturgenomgång.

Länk till Facebook:

Vid frågor kontakta:
Funktionsrätt Östergötland
Susanna Ahlström
Västra vägen 32
582 28 Linköping
E-postadress: susanna@funktionsratt-ostergotland.se
Mobil: 070-256 42 35

Utbildning Forskningspartner

Träffar som varit är:

 

Digital informationsträff
Datum: 3 maj 2022
Klockan: 18.00 - 19.00

Läs mer bifogad fil