LSS dag

Den 6 december 2017, Klockan 14.00 - 17.00
Plats: Maria salen, Missionskyrkan, Linköping

LSS en hotad frihetsreform? Vad får frihet kosta!

Medverkande: Bengt Westerberg, Liberal, före detta Socialminister, ordförande Institutet för Handikappvetenskap, ordförande Institutet för framtidsstudier med mera.

Bengt skrev en rapport 2016 om Personlig assistans – hotad frihetsreform? Den har bidragit till en intensiv debatt om assistansen sedan dess, men än viktigare har förstås direktiven till den statliga LSS-utredningen varit.

Bengt konstaterar att en faktor som det är svårt att få grepp om är utvecklingen av genomsnittliga antalet timmar för assistansanvändarna. Det har ökat från 69 timmar per vecka år 1995 till 127 timmar idag. Försäkringskassan som själva godkänt antalet timmar har inte heller något tillfredsställande svar.

Bengt efterlyser en samhällsekonomisk analys av assistansersättningen. Den kostar 30 miljarder år 2015. Är det oväntat och/eller orimligt mycket. Vad är alternativkostnaderna?

Bengt har gjort en ny rapport 2017 Personlig assistans – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen. Rapporten ställer frågor om assistansen:

-   Är kostnadsutvecklingen för LSS och assistansersättningen ohållbar?

-  Får för många assistansanvändare för många timmar?

-  Kan kommunernas LSS-insatser bli mer ändamålsenliga?

-  Vem ska bedöma träffsäkerheten?

-  Måste anhöriga ta större ansvar?

-  Ska personkretsindelningen ändras?

-  Ska huvudmannaskapet för assistansen ändras?

-  Är privata assistansanordnare ett problem?

-  Hur ska fusket stoppas?

Kom och lyssna och diskutera med Bengt Westerberg som ger svar på frågorna!

Anmälan till Karin Klevelid på telefon 013-12 30 60 eller mejla till
E-postadress: karin@funktionsratt-ostergotland.se 

Välkommen