Levande bibliotek - var med och utveckla sjukvården

 Levande bibliotek kan beskrivas som en ”resursbank” bestående av personer med egen erfarenhet. Härifrån kan verksamheter ”låna” en samarbetsresurs för samarbete, en patient eller närstående, för att kunna ta tillvara på invånarnas erfarenheter.

 

 – Levande bibliotek finns på flera ställen runt om i landet, bland annat i Jönköping och Kalmar. Vi ska ha en gemensam rutin för patient- och närståendemedverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen, så därför passar det bra att även Region Östergötland inför ett mer strukturerat arbetssätt.


Bidra till utveckling och förbättring 
Personer med olika bakgrund, erfarenhet och åldrar kan dela med sig av berättelser och tankar för att för att bidra till utveckling och förbättring av hälso- och sjukvården.
– Det kan handla om att delta på bland annat utvecklingsdagar, patientutbildningar, forskningsprojekt workshops och konferenser. Vi vill ta tillvara på patienters och närståendes erfarenheter av kontakter med vården för att kunna utveckla en mer jämlik, kunskapsbaserad och resurseffektiv vård.


Levande bibliotek är ett komplement till de samarbeten med patienter och närstående inom regionen som finns redan idag.


– Genom att se patienter och närstående som kunskapsbärande resurser kan vi sätta fingret på verkliga behov, erfarenheter och värdeskapande perspektiv. Vi behöver kraftsamla gemensamt för att minska skillnader i hälsa bland befolkningen. Levande bibliotek är en del av omställningen mot en mer proaktiv, personcentrerad och nära hälso- och sjukvård.

 

Läs mer om levande bibliotek:

Länk till Levande bibliotek

Region Östergötlands webbplats

Vårdgivarwebb för Region Östergötland

Vid frågor kontakta levandebibliotek@regionsostergotland.se

Källhänvisning: Region Östergötland. Textansvarig: Linda Carlén-Hallström