Om oss

Vad kan Brukarstödcenter hjälpa till med?

Ansökningar av olika slag

Överklagningar
Rehabilitering - rehabiliteringsinsatser
Vårdbidrag, handikappersättning
LSS-ärenden
Hjälpmedel
Rådfrågning
Bilstöd och anpassningar
Bostadsanpassning
Diskutera allt vad du vill: Livet, universum och allting
Hjälp med att fylla i blanketter
Alla är välkomna

Vi har tystnadsplikt
Du kan vara anonym
Brukarstödcenter är helt kostnadsfritt
Brukarstödcenter i Östergötland drivs av Funktionsrätt Östergötland tidigare, Handikappföreningarna Östergötland med stöd från
Region Östergötland 

Brukarstödcentret ska inte ta över samhällets uppgifter,
utan vara en resurs.