Hälsans nya verktyg

Hälsans nya verktyg arbetar för att möta det ökade vård- och
omsorgsbehovet genom att skapa nya produkter, tjänster och
processer som möjliggör effektiv vård, omsorg och ökat
oberoende med hemmet som bas. Samtidigt ska vården
och omsorgen fortsätta att hålla minst lika hög kvalitet som idag.
För att nå dit krävs innovation, nytänkande och samlade erfarenheter.

Funktionsrätt Östergötlands kontaktperson:
Agneta Lindqvist
Mobil: 070-213 42 58
E-post: agneta.lindqvist.hso@telia.com